POLITICA GDPR

 

Prezenta Politică de confidențialitate vizează clienții S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.designexpo.ro. S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru www.designexpo.ro. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină ori doriți informații cu privire la prelucrarea datelor personale de către compania noastră, ne puteți contacta la adresa din Str Ciorogarlei, nr. 145F, Joita, Bacu, Giurgiu , e-mail office@designexpo.ro, mobil 0787.423.376.

Colectarea și prelucarea datelor dvs are ca scop desfășurarea activității noastre în cât mai bune condiții pentru a vă putea pune la dispozitie produse și servicii de cea mai bună calitate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu dumneavoastră.

Categoriile de date colectate și scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L a datelor colectate în următoarele scopuri:

(i) pentru a prelua solicitările dumneavoastră in cazul apelării la serviciile/produsele noastre, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa fizică de corespondență/livrare și localitatea de unde sunați;

(ii) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa fizică de corespondență/livrare și localitatea de unde sunați;

(iii) pentru a vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;

(iv) pentru a notifica câștigătorii campaniilor organizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi generale:

a)Dreptul de a fi informat

– aveți dreptul să vi se furnizeze următoarele informații:

(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;

(iii) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;

(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.;

b) Dreptul de acces

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către noi. În situația în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica următoarele informații:

(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

(iv) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;

(v) informații cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau stergere datelor cu caracter personal ori restrictionarea preluarii datelor cu carcater personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii(vi) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului;

c)Dreptul la rectificare

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L următoarele:

(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;

(ii) transformarea în date anonime;

d) Dreptul de a restricționa procesarea;

e) Dreptul la portabilitatea datelor;

f) Dreptul la opozitie

Vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere). În scopul obținerii acestor informații în scris din partea S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L, pe baza cererilor evidențiate mai sus ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: office@designexpo.ro;

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Actualizarea Politicii de Confidenţialitate
S.C. EVOLUTION EXPO DESIGN S.R.L va face periodic modificări asupra Politicii de Confidenţialitate, modificări care vă vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră. În orice caz, vă încurajăm să verificaţi periodic Politica de Confidenţialitate pentru a vedea cele mai noi informaţii referitoare la practicile noastre în materie de confidenţialitate.